Хелависа — «M’fhearann Saidhbhir»

Дорогие друзья! В преддверии Нового года мы хотим подарить вам долгожданные видео с презентации альбома «Новые ботинки», прошедшей 01 ноября 2013 в клубе «Известия-Hall» (Москва).

Съемка и видеомонтаж осуществлены силами «мельничного» фан-клуба.
Фото: Андрей Соловьев (http://solovieff.net)

Оригинальные файлы
битрейт 25Mbps: https://yadi.sk/i/_37eLNIpddK5H
битрейт 10Mbps: https://yadi.sk/i/Qs1b3bQYddK6Y
M'fhearann Saidhbhir (trad. Scottish)
/ Nellie Garveys's (E. Doorley)

M’fhearann saidhbhir o hùg à
‘S i hù I hò nam b’ àill leibh e.
M’fhearann saidhbhir o hùg à

M’fhearann saidhbhir, pailteas stòras
Nam biodh Domhnall Bàn againn.

M’fhearann saidhbhir air gach taobh dhìom
Mo chrodh-laoigh air àirighean.

Tha i tighinn ‘s chann ann righinn
‘S coireal, cridheil, gaiseil i.

Geig air mhaidean, geig air chnagan
Cochaill, mhachail, thraghannan.

Cùlanaich air chùl a chèile
‘S iad sìor èigheach sgàth oirre.

An fhairge thonnach ghaoireach ghleannach
Thonnach shalach shràcbhalach.

An fhairge ag èirigh suas ma toiseach
Cupaill coiteal càirdeistach.

Ответить

Нужно авторизоваться, что бы оставить комментарий.